Het coronavirus en de wijze waarop wij onze dienstverlening blijven uitvoeren

 

Het coronavirus raakt ons allemaal en noodzaakt ook ons om maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid van onze medewerkers en klanten op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid en afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Wij hebben al onze medewerkers sowieso het advies gegeven om alle sociale contacten op de werkvloer tot een minimum te beperken. Wij willen u dan ook vragen eventuele vragen, wensen en/of opmerkingen zoveel mogelijk via de mail aan ons kenbaar te maken.

 

Binnen ons bedrijf is er voor onze medewerkers een protocol ontwikkeld welke volledig gericht is op het vermijden van het coronavirus en de wijze waarop zij op een zo veilig mogelijke manier hun werk kunnen blijven uitvoeren. In dit protocol hebben wij ook aandacht besteed aan het schoonmaken van de handcontactpunten binnen de omgeving waar zij schoonmaken. Onze medewerkers zullen hier dus de komende tijd extra aandacht aan besteden.

 

Er is ons alles aan gelegen om onze dienstverlening op een zo normaal mogelijke wijze te blijven uitvoeren, maar ook wij zijn helaas afhankelijk van al datgene wat ons allemaal nog staat te wachten. De komende weken kan het dus zo zijn dat u niet de vaste medewerker aan het werk ziet. Ook kan het gebeuren dat wij op andere dagen en/of tijdstippen bij u op het complex aan het werk zijn. We proberen u ook hier zoveel mogelijk over te informeren.

 

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de wijze waarop wij onze dienstverlening bij u uitvoeren kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Met behulp van uw medewerking en begrip kunnen we met elkaar deze bijzondere situatie de komende weken het hoofd bieden.

 

Met vriendelijke groet,
Koen Janssen

Samen staan we sterk!

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner